Sklep Internetowy "Nano-Koloid" działający pod adresem www.nanogrp.com, prowadzony jest przez "Nano-Koloid Sp. z o.o." z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 62/37, NIP: 7010196451


1. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż̇ produktów za pośrednictwem sieci Internet.


2. Zamówienia są̨ przyjmowane za pośrednictwem sieci Internet. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić́ formularz zamówienia. Po złożeniu zamówienia do Kupującego zostaje przesłana e-mailem wiadomość́, że zamówienie dostarczone zostało do sklepu.


3. Realizacja zamówienia następuje, gdy do sklepu dotrze od Kupującego e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.


4. Czas realizacji zamówienia wynosi do 3 dni roboczych od dnia zarejestrowania wpływu należnej kwoty na konto sklepu. W okresie świątecznym i letnim rezerwujemy sobie możliwość wykonania zamówienia w terminie dłuższym niż 3 dni.


5. Na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wystawiamy faktury VAT na życzenie.


6. Termin otrzymania przesyłki zależny jest od wyboru metody wysyłki.


7. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany. Kupujący decyduje czy zamówienie ma być́ zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.


8. Wszystkie ceny podawane są̨ w złotych polskich i zawierają̨ podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się̨ w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź́ wprowadzania w nich zmian.


9. Za zamówione towary Kupujący płaci z góry przez dostępne systemy płatnicze, przelewem bankowym lub za pobraniem. W przypadku nieodebrania zamówionego towaru metodą za pobraniem, zamawiający zobowiązuje się zwrócić w terminie 7 dni roboczych za koszt przesyłki do klienta i przesyłki zwrotnej oraz opłatę manipulacyjną w wysokości 20 zł. Jeśli oplata ta nie zostanie wniesiona w terminie, kupujący zobowiązuje się do pokrycia kosztów przesyłek, opłaty manipulacyjnej w wysokości 50zl oraz pełnej opłaty firmy windykacyjnej. W przypadku nieodebrania przesyłki wcześniej opłaconej, przesyłka zostanie zwrócona do sklepu. Aby otrzymać ponownie przesyłkę, klient zobowiązuje się zapłacić koszt przesyłki zwrotnej oraz ponownej oraz 15 zł opłaty manipulacyjnej.


10. Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS, K-Ex, lub poczty.


11. W momencie potwierdzenia przez Kupującego wysłanego przez niego zamówienia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy SPRZEDAJĄCYM a KUPUJĄCYM. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są̨ w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz w Ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę̨ wyrządzoną̨ przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami).


12. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.


13. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.


14. Informujemy, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym „Nano-Koloid”, są̨ gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są̨ wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień́ oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą̨ udostępniane osobom trzecim. Każdy klient naszego sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.


15. Zwrot towaru. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę̨ wyrządzoną̨ przez produkt niebezpieczny”, klient może zrezygnować́ z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od dnia odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania lub otwierania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar należy odesłać́ razem z otrzymaną wraz z nim fakturą. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru pomniejszonej o opłatę manipulacyjną w wysokości 15 zł. Pieniądze zostaną̨ zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.


16. Reklamacje. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady fizyczne powinien odesłać́ go przesyłką pocztową na adres “Nano-Koloid sp. z o.o. ul. Karolino 37, 05-140 Serock”. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć́ fakturę̨ oraz opis przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są̨ w ciągu 5 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli będzie to już̇ niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość́ ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary.