MEDYCYNA I FARMACJA

Nanotechnologia uważana jest za niezwykle cenne narzędzie w dziedzinie nanotechnologii materiałowej. Nanostruktury wykorzystywane są w farmacji umożliwiając formuły submikroskopowe i niemożliwe wcześniej syntezy organiczne.

Nanocząsteczki oparte o naszą opatentowaną technologię są unikalne kształtem i co ważne w farmacji wykazują najwyższy poziom jednorodności. Wprowadzanie ich do innych związków chemicznych jest ułatwione dzięki monokrystalicznej budowie cząsteczek, które wykazują niezwykłą odpornośćchemiczną. Jak wynika z wielu badań mikrobiologicznych, mimo że nie są to cząsteczki jonowe, są one bardzo skuteczne oraz bezpieczniejsze niż nanocząsteczki pochodzące z procesów chemicznych.

NANO MIEDŹ wzbogacenie o nano miedź powłok kompozytowych spowodowało ograniczenie wzrostu bakterii E. coli oraz Listerii. Pokrycie włókien poliestrowych lub bawełnianych Nano miedzią podwyższa właściwości antybakteryjne i antygrzybiczne. Miedź również okazała się skuteczna w zwalczaniu Candida albicans.
Zastosowanie: opakowania, opatrunki, środki antygrzybiczne.


NANO SREBRO: Srebro powoduje spowolnienie funkcjonowania bakterii poprzez inaktywację protein. Dzięki tej funkcjonalności Nano srebro uważane jest za kluczowy materiał antyseptyczny oraz antybakteryjny. Srebro skuteczne jest na wiele typów bakterii np.: Staphylococcus aureus, Chlamydia trachomatis, Providencia stuarti, Escherichia coli, Vibro vulnificus, Bacillus subtitilis, Streptococus paratyphi, Staphylococus aureus, Enterococus hirae, Pseudomonas aeruginosa.
Zastosowanie: opakowania, opatrunki, środki antygrzybiczne i antybakteryjne, środki dezynfekcyjne, dodatki do lekarstw.