Nano Srebro

NANO SREBRO W CHEMII GOSPODARCZEJ

Działanie nano srebra:

  • antybakteryjne, 
  • antygrzybicze,
  • antyelektrostatyczne.


Nano srebro jest doskonałym i skutecznym dodatkiem do chemii gospodarczej. Przedłuża ono działanie podstawowe środków czyszczących oraz w odróżnieniu do tradycyjnych środków biobójczych po wyschnięciu preparatu tworzy długotrwałą nano barierę przeciwbakteryjną na powierzchniach użytkowych. Nasz produkt jest najlepszym na rynku pod względem skuteczności oraz przylepności do powierzchni. Inne produkty oparte o sferyczne/kuliste cząsteczki w formie proszków lub koloidalnej nie mają ani tak dużej powierzchni czynnej ani tak dużej powierzchni przylegania do powierzchni. Kształt i jednorodność naszych cząsteczek jest tym, co wyróżnia nasz produkt spośród  produktów konkurencyjnych.

Dodatkowo, przy zastosowaniu naszych koncentratów, producenci nie muszą zmieniać reologii produktów, ponieważ przy zastosowaniu ich nie zmieni się gęstość produktów ostatecznych tylko podwyższy się ich efektywność.

Nasze produkty dostępne są w wysokich stężeniach oraz w różnych nośnikach, co ułatwia producentom dostosowanie nano-koloidu do produktu.