Korzyści z zastosowania technologii Nano-Koloid
  • jako substrat lub samoistnie zwiększa wydajność i jakość produktów przez podwyższenie lub umożliwienie długotrwałych właściwości zapobiegających rozwój mikroorganizmów, (srebro i miedź działają nawet po wysuszeniu),
  • otwiera drogę do nowej generacji produktów opartych na substancjach koloidów do tej pory niedostępnych; obecnie pracujemy z wieloma uczelniami i firmami nad projektami zastosowań naszych produktów w rolnictwie, ochronie roślin, weterynarii, medycynie, materiałoznawstwie oraz elektronice,
  • umożliwia bardziej ekonomiczne i wydajne produkty (powierzchnia czynna cząsteczek zawartych w koloidach jest największa w porównaniu do masy).