C. BADANIA I TESTY

 

 1.       BIOLOGICZNE
 2.       DERMATOLOGICZNE
 3.       WODY

Cechy Nano-Koloidów potwierdzają: 

 •   Instytut Fizyki PAN (struktura)
 •   Wydział Analiz Chemicznych Politechniki Warszawskiej (skład)
 •   Laboratorium Analityczne Mennicy Państwowej (skład)
 •   Akademia Rolnicza (wpływ na rozwój ptactwa gospodarczego)
 •   Uniwersytet w Białymstoku, UMCS w Lublinie (struktura)
 •   Ita-Test (biobójczość, testy dermatologiczne, testy kosmetyczne)
 •   Laboratorium-Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach Sp. z o.o. (Biobójczość)
 •   Instytut Chemii Gospodarczej (karta charakterystyki preparatu/mieszaniny, REACH)
 •   International Livestock Research Institute, Nairobi – Kenia (badania nad pasożytami)
 •   Bio-Chic –(czystość wody –spełnia wymogi farmakopealne)

Podsumowanie wyników badań: 

 •   Badania mikrobiologiczne wykazały skuteczność koloidu srebra w zwalczaniu testowanych patogenów już przy stężeniu 5PPM.
 •   Badania mikrobiologiczne koloidu miedzi wykazały skuteczność przy zwalczaniu Candidy Albicans już przy stężeniu 5PPM.
 •   Badania dermatologiczne wykazały, ze wszystkie koloidy w naszym asortymencie nie uczulają.
 •   Badania czystości wody wykazały, ze nasze koloidy wykonywane są w wodzie czystej spełniającej warunki farmakopealne.

▶  BIOLOGICZNE

▶   DERMATOLOGICZNE

▶   WODY