Nano Platyna
  • katalizator regulujący procesy biochemiczne ciała;
  • stymulant o działaniu antynowotworowym (w badaniach);
  • czynnik pobudzająco-regulujący;
  • środek redukujący przebarwienia skóry;
  • przemysłowy płynny katalizator zastępujący kosztowne siatki platynowe.
Showing 1 - 7 of 7 items
Showing 1 - 7 of 7 items